โก-ฟาสต์ มินิมาร์ท ปั๊มเอสโซ่ หลักจันทร์ จันทบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ โก-ฟาสต์ มินิมาร์ท ในปั๊มน้ำมันเอสโซ่ หลักจันทร์ อ.มะขาม จันทบุรี (บริษัท ทรัพย์สำราญ จำกัด) ติดฟิล์ม VT-Cool VT SF 70 สีฟ้าใส