บริษัท โกลช่า-เชมินแทค จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท โกลช่า-เชมินแทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 บริเวณชั้น 2 ของอาคาร