สำนักงานส่วนราชการ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่สำนักงานส่วนราชการแห่งหนึ่ง ในชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT SBK 03