ธนาคารออมสิน เขต 3 ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ธนาคารออมสิน เขต 3 ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-90 สีดำ