บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด (โรงไฟฟ้ากัลฟ์) ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด (โรงไฟฟ้ากัลฟ์) อ.บ้านค่าย ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-64 และสติ๊กเกอร์ฝ้า 005B

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ