บริษัท กุนมะ เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท กุนมะ เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-75 RC