บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool Black Carbon BC-05 ที่ป้อมยามทั้งหมด 3 ป้อม