คลีนิกฟันสะอาด ศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่คลีนิกฟันสะอาด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-65