บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) พลาซ่า 3 นิคมเหมราช อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม Smart-Tec SM-P 20 RBK สีชาดำ ที่สำนักงานของบริษัท