โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช 3


ภาพงานติดฟิล์มโรงงานแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช 3 ระยอง ติดฟิล์ม ฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 35 จำนวน 3 โรง