ไฮเวย์ คาเฟ่ บางแสน


ภาพงานติดฟิล์มที่ ไฮเวย์ คาเฟ่ บางแสน อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 20 และ VT BLK 05