บริษัท ฮิตาชิ โตชิกิ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด


งานติดฟิล์มที่ บริษัท ฮิตาชิ โตชิกิ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง ระยอง ใช้ฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC สีชาปรอทกลาง ที่ห้องอาหาร