บ้านเดี่ยว ที่ บูรพา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บ้านเดี่ยว ในสนามกอล์ฟ บูรพา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BGN 20 โซนด้านหน้าของตัวบ้าน ชั้น 1 และ ชั้น 2