โครงการบ้านเลขที่ 8 หนองรี ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ โครงการบ้านเลขที่ 8 ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT CF 05