บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ติดฟิล์ม SunGard Optivision OS-05 ส่วนออฟฟิศทั้งหมด