บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 HC รอบป้อม รปภ. และฟิล์ม SmartTec SM-C 7080 SOL สีฟ้าใส ที่บานเลื่อนด้านหน้าป้อม