คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาศรีราชา


ภาพงานของเราที่ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาศรีราชา ชลบุรี งานนี้เป็นงานลอกสติ๊กเกอร์ขาวขุ่นออก และติดสติ๊กเกอร์ 3M 3225-52 ขาวด้านทึบแสง บริเวณห้องพัก