บ้านเดี่ยว หัวกุญแจ บ้านบึง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มบ้านเดี่ยว ที่ ต.หัวกุญแจ อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool CF 05 บริเวณชั้น 2 ของบ้าน