หมู่บ้าน ไอ สไตล์ ออน ฮิลล์ ทับมา ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มบ้านเดี่ยวที่ หมู่บ้าน ไอ สไตล์ ออน ฮิลล์ (i-Style on Hill) ต.ทับมา อ.เมือง ระยอง ติดฟิล์มกรองแสง VT-Cool รุ่น VT SF 70 ฟิล์มนาโนเซรามิคฟ้าใส เป็นฟิล์มใสที่กันความร้อนและรังสีอินฟาเรดได้สูง

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ