ไอบีท พัทยา


ภาพงานติดฟิล์มที่ ไอบีท (iBeat) ตึกคอม พัทยา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool MO-25 HC