อินฟินิตี้ วัน คอนโดมิเนียม ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ อินฟินิตี้ วัน คอนโดมิเนียม ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-C 0595 Nano Ceramic Supreme ใช้ฟิล์ม 1 ม้วน