บริษัท อินนิเชี่ยล – ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท อินนิเชี่ยล – ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT Grey 05 ปรอทนอกในดำ ทั้งโรงงาน

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ