วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (งานที่ 2)


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (งานที่ 2) ติดฟิล์ม Hi-Kool R-65 และฟิล์มสติ๊กเกอร์ฝ้า TA-070 ตัดลายเส้น