วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 HC และสติ๊กเกอร์ฝ้าขาวขุ่น TA -070 บริเวณห้องพักอาจารย์ชั้น 3