โรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยอง


ภาพจากงานติดฟิล์มที่โรงงานบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยอง ใช้ฟิล์ม SmartTec SM-C2095 Nano Technology