หมู่บ้านไอวี่ เอ็มเพอเรอร์ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บ้านเดี่ยว ในหมู่บ้าน ไอวี่ เอ็มเพอเรอร์ ต.สำนักบก อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool R-60 ทั้งหลัง