บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม SC Film – SC 200 BLK 05 Nano ชุดประตูทางเข้า