บริษัท เจแปน โฟคลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด ศรีราชา


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท เจแปน โฟคลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด สาขาศรีราชา ติดฟิล์มกรองแสง SmartTec SM-P 10 สีเทา