บริษัท จินยังไวร์โรป (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท จินยังไวร์โรป (ประเทศไทย) จำกัด อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า 005B ตัดลายเส้น