หมู่บ้านจิตจรัญ หัวกุญแจ บ้านบึง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านจิตจรัญ หัวกุญแจ อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool CF 15 Nano Ceramic ฟิล์มกึ่งเซฟตี้ หนา 2.2 mil ทั้งหลัง