บริษัท โจโจ พาวเวอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท โจโจ พาวเวอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ต.บ่อวิน, อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MK-16 ทั่วอาคาร