บริษัท เจ.วี. (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เจ.วี. (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 05 ที่ออฟฟิศชั้น 1 ชั้น 2 ห้องประชุม และส่วนการผลิต และฟิล์ม VT-Cool VT BGN 50 ส่วนการผลิต QC และ PD