มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา – งานที่ 2


ภาพงานติดฟิล์มที่อาคาร 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ติดฟิล์มกรองแสง Master MT-85 ปรอทนอกในดำ และสติ๊กเกอร์ฝ้า TA-070 ตัดลายเส้น