มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา – งานที่ 3


ภาพงานติดฟิล์มที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี งานนี้เป็นงานที่ 3 ของเราที่นี่ ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT BLK 20 และ VT BLK 05 บริเวณห้องเรียน ตึกคณะวิทยาศาสตร์