มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี