บริษัท เค. ดี. ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท เค. ดี. ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 HC