บริษัท เค. ดี. ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เค. ดี. ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 2 อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool