บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 HC