บริษัท เค เอช พลัช จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่บริษัท เค เอช พลัช จำกัด อ. พานทอง ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-75