ร้านอาหารครัวในสวน บางพระ


ภาพงานติดฟิล์ม ร้านอาหารครัวในสวน อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT SBK 03 ปรอทนอกในดำ ที่ส่วนร้านกาแฟ