คอนโด ไนท์บริดจ์ ดิ โอเชี่ยน ศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่ คอนโด ไนท์บริดจ์ ดิ โอเชี่ยน ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool CGIR 15 และ VT-Cool IR 0590 ทั้งห้อง