ห้างทอง คูณอนันต์ ชลบุรี


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ ห้างทองคูณอนันต์ ชลบุรี ใช้ฟิล์ม SmartTec SM-C 6095 Nano Technology สีใส ไม่มีเงาสะท้อน ลดความร้อนได้ดี เหมาะกับโชร์รูมต่างๆ