บริษัท เค พี เอ็น ซากากุชิ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เค พี เอ็น ซากากุชิ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-90