บริษัท เควายบี สเตียริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-P 10 สีเทา