สำนักงานขาย ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง โครงการอ่าวไผ่ ศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่ สำนักงานขาย ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง โครงการอ่าวไผ่ อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ปรอทนอกในดำ บริเวณสำนักงานขายทั้งหมด