บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด – สำนักงานเหมือง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ สำนักงานเหมือง ชลบุรี ของบริษัท ไลฟแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ปรอทนอกในดำ