หมู่บ้าน ไลฟ์ โฮม บ้านบึง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้าน ไลฟ์ โฮม อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT CF 15, VT CF 05 และ Hi-Kool R-80