สำนักงานขายบ้านไลฟ ซอย 12 ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่สำนักงานขายบ้านไลฟ ซอย 12 (Life Home Soi 12) ชลบุรี ของบริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool R-65 HC ชุดทางเข้าสำนักงานขาย