บริษัทที่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่ง ที่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง ลอกฟิล์มเก่า และติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 05 บริเวณป้อม รปภ. ใช้ฟิล์มรวม 4 ม้วน