หมู่บ้านมณีรินทร์ มิดทาวน์ ซอย 12 – นาเขื่อน ชลบุรี


งานติดฟิล์ม หมู่บ้านมณีรินทร์ มิดทาวน์ ซอย 12 – นาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ปรอทนอกในดำ